Tecken

I natten ges tecken
visande framåt
mot ljuvligt och vackert
en lycka hålls kvar
Fråga sen kommer
ändå överraskar
oväntat väntat
darrande glad
I sprången så kännes
att grunden syns gjuten
detsamma som tänkes
gemensamt om mycket
Så var det som skulle
innan eget steg stjälper
eller synas bäst korten
att så hitta rätt svar
Copyright Pär Bäckström