Strålar

Svart skär sig stråken
genom ängderna grå
grön skymtar tråden
fast visar sig blå
Men ta den och dra den
och se vart den bär
se dörren där öppnas
den visar en värld
En värld utav speglar
där djupen ej bottnar
där blänker och skänker
en bild av en stig
En stig upp mot solen
en krans utav ljus
en stråle att gå på
en andning ett sus
Copyright Pär Bäckström