Sömnen

Att vaken vara
när sömnen och vilan
behövs men förnekas
Ibland utav något
ibland utav inget
ibland som för att straffa sig själv
Copyright Pär Bäckström