Snubblar

Utan sömn
ett sinne snubblar
allt går runt
lätt bakvänt blir
Kopplar a
när borde b
misstar sånt som
klart var c
Går in i saker
tappar glas
spiller téet
ett jag i kras
Sopar bitar
skyfflar samman
ämnar laga
rulla på
Copyright Pär Bäckström