Rummet

Väggar krymper
klämmer stänger
tankar stannar
klibbar fast
Taket sänker
fönstren höjer
mindre längre
borta blir
Surrar gör det
inte stör det
ändå stressen
jagar in
Copyright Pär Bäckström