(o)Kunskap

Skriker högst och
gapar mest gör
den som minst om
saker vet
Jomen si, för..
jomen så, bör..
visar ändå
vägen fel
Ingen annan
får här tycka
bör där tänka
säga något mer
Copyright Pär Bäckström