Lindring

När elden nås
och glöden pyr
en slinga stiger vit och skir
Men mesta drar
mot inre deltor
att lämna lasten på sin plats
En del når centrum
för nöjdens ängder
fast mycken sörja lämnas kvar
Som samlas sparas
svärtar sotar
långsam nedgång startar upp
Vit och stavlik
änden dämpad
lindrar kanske lite grann
Som lätt och tung
i fång om tjugo
ibland det finns med tio i
Ger lugn för nuet
kostar sen mycket
borde helt enkelt låta bli
Copyright Pär Bäckström