Inunder

tåget står där
ett slut en början
känns dåligt
känns bra
känns sorligt hur som helst
när dörren sen slår
det rämnar inunder
där förr det fanns lagomt
finns nu för mycket
vad finns där inne som jag inte ser
stegen dom styr
mot vad vet jag inte
till höger till vänster
tvekan den växer
en paus sedan vanda stigen de tar
gjort förr gör nu
går hit går dit
ett samtal känns bra
ett annat känns också
över disken kommer tårarna
Copyright Pär Bäckström