Inte

Inte röra
inte känna
inte sig på
något bränna
titta bort
och gå förbi
Gör imorgon
hoppa över
nu är sämre
nästa gång
det blir nog bra
går av sig självt
Copyright Pär Bäckström