Igen

hjärtat kämpar
hjärnan strider
vill, vill inte
det vackra hägrar längtan vägrar
vägrar lägga sig ner och dö
ett leende en blick
drömmar flammar stiger expanderar
allt är möjligt
lyckan ler
snart är allt som skönt sig bör
sen rynkad panna bortvänt sinne
allt kollapsar
faller ihop
drar sig samman
skrumpnat lämnas aska kvar
dock glöden kvarstår
sinnet släcker
stampar blöter
vredgat möter
enfalds rester brottas ner
till sist sig ändock lugnet lägrar
ro i sinnet
väggar lugnar
natten vaggar
ljuset möter snart igen
ny dag ny chans
allt är möjligt
titta se fokusera prestera
tänk på annat
tills hon åter mot mig ler
Copyright Pär Bäckström