Fredan

Resan slut
och tiden kort
gasar lagom
ej för fort
Räknat fel
när måste fylla
upp men ej
att helt få slut
Dubbel tagning
gick så ändå
film för fredan
fixat klart
Copyright Pär Bäckström