Det kommer om natten

det kommer om natten
fördärvar förändrar
tills ingen längre
vet vad som var
Copyright Pär Bäckström